...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Օդային վարագույր Ballu BHC-L15-S09 (վահանակ BRC-E)

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-L10-S06 (վահանակ BRC-E)

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-M10T09PS

Ջրային օդային վարագույր Ballu BHC-M10W12PS

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-M15T12PS

Ջրային օդային վարագույր Ballu BHC-M15W20P

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-M20T18PS

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-M20T24PS

Ջրային օդային վարագույր Ballu BHC-M20W30PS

Ջրային օդային վարագույր Ballu BHC-B15W15PS

Էլեկտրական օդային վարագույր Ballu BHC-B15T09PS

8