...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Senkron Անցում պլաստմասե

Senkron Անկյուն պլաստմասե դրսի ռեզբա

Senkron Զագլուշկա պլաստմասե

Senkron Տրայնիկ պլաստմասե դրսի ռեզբա

Senkron Կաթիլային խողովակ

Կաթոցիկ կարգ. կարմիր / սև

Senkron Մուֆտ

Senkron Եռաբաշխիչ

Senkron Մուֆտ անցում

Senkron Ռեզինե միացում

Senkron Շտուցեր

Senkron Անկյուն անցում