...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-34TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-51TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-68TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-102TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-136TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-170TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-204TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-238TM-S (ունիվերսալ)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-34WA (կանալային)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-68WA (կանալային)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-102WA (կանալային)

Ֆանկոյլ Italotherm Fan Coil MFP-136WA (կանալային)