...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-50

50 լիտր ծավալով, ավտոմատ կառավարմամբ, եռակի պաշտպանության համակարգով էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-50

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-80

80 լիտր ծավալով, ավտոմատ կառավարմամբ, եռակի պաշտպանության համակարգով էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-80

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-100

100 լիտր ծավալով, ավտոմատ կառավարմամբ, եռակի պաշտպանության համակարգով էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-100

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-80 H

80 H լիտր ծավակով, ավտոմատ կառավարմամբ, եռակի պաշտպանության համակարգով էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Italotherm ITE-80 H

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Ballu BWH/S 30

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Ballu BWH/S 50

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Ballu BWH/S 80

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ Ballu BWH/S 100

8