...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Պոմպ Best HFM-95

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best HGAM-75

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best HGAM-80

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best QB60

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best QB70

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best QB80

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best PS-130

Ջրամատակարարման պոմպերը նախատեսված են հորերից, ջրամբարներից մաքուր ջրի դուրս բերման համար և օգտագործվում են այգիների և հողամասերի ոռոգման, լողավազաններ լցնելու համար: Best շրջանառու պոմպերը խնայում են էներգիան, ունեն հուսալի մեխանիզմ և շահագործման երկար ժամկետներ:

Պոմպ Best PC-10

Պոմպերի ավտոմատ անջատիչները թույլ են տալիս ավտոմատացնել էլեկտրական պոմպի աշխատանքը: Բացի այդ նրանք պաշտպանում են էլեկտրական պոմպը առանց ջրի աշխատանքից:

Պոմպ Best PC-13

Պոմպերի ավտոմատ անջատիչները թույլ են տալիս ավտոմատացնել էլեկտրական պոմպի աշխատանքը: Բացի այդ նրանք պաշտպանում են էլեկտրական պոմպը առանց ջրի աշխատանքից:

Պոմպ Best MAC 800-N 1/3

Best կոյուղու պոմպերն ունեն հարմար կառուցվածք, բարձր տեխնիկական բնութագրիչներ և աշխատում են առանց աղմուկի: Այս պոմպերը կիրառվում են ինչպես կենցաղային պայմաններում, այնպես էլ հասարակական վայրերում և համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին:

Պոմպ Best MAC 250/2

Best կոյուղու պոմպերն ունեն հարմար կառուցվածք, բարձր տեխնիկական բնութագրիչներ և աշխատում են առանց աղմուկի: Այս պոմպերը կիրառվում են ինչպես կենցաղային պայմաններում, այնպես էլ հասարակական վայրերում և համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին:

Պոմպ Best MAC 400-N1/3

Best կոյուղու պոմպերն ունեն հարմար կառուցվածք, բարձր տեխնիկական բնութագրիչներ և աշխատում են առանց աղմուկի: Այս պոմպերը կիրառվում են ինչպես կենցաղային պայմաններում, այնպես էլ հասարակական վայրերում և համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին: