...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Firat ամերիկանկա անցում

Firat ամերիկանկա անկյուն

Firat եռաբաշխիչ ներսի ռեզբայով

Firat եռաբաշխիչ ներսի ռեզբայով

Firat եռաբաշխիչ դրսի ռեզբայով

Firat անկյունակ ներսի ռեզբայով

Firat անկյունակ դրսի ռեզբայով

Firat անկյունակ ներսի ռեզբայով 7771

Firat անկյունակ դրսի ռեզբայով 7773

Firat անկյունակ ամրակով ներսի ռեզբայով

Firat անկյունակ ամրակով ներսի ռեզբայով

Firat անցում դրսի ռեզբայով 7764020127