...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Ֆուտորկա ներքին - արտաքին պարուրակով

Խցան արտաքին պարուրակով

Խցան ներքին պարուրակով

Անցում ներքին - արտաքին պարուրակով

Հենակային մանեկ ներքին պարուրակáí

Հետադարձ փական ներքին պարուրակով

Քրոմապատ երկարիչ ներքին - արտաքին պարուրակով

Հետադարձ փական ներքին պարուրակով

Գնդակային փական, «Բ» սերիա, ներքին-արտաքին պարուրակով, բռնակ-«թիթեռ»

Գնդակային փական, «Բ» սերիա, ներքին-արտաքին պարուրակով, բռնակ-լծակ

Գնդակային փական, «Բ» սերիա, ներքին պարուրակով, բռնակ-լծակ

Գնդակային փական, «Բ» սերիա, ներքին պարուրակով, բռնակ-լծակ