...համալիր մոտեցում

Տեսականի 

 

 

                      


 

 

Firat անցում մուֆտ 25-20

Firat անցում

Firat եռաբաշխիչ(тройник)

Firat եռաբաշխիչ(тройник)

Firat խաչուկ

Firat կոր խողովակային անկյունակ

Firat կոր խողովակային անկյունակ FM

Firat կոր խողովակ

Firat կոր խողովակ Փ32

Firat կոր խողովակ կարճ

Firat ամերիկանկա ներսի ռեզբայով

Firat ամերիկանկա դրսի ռեզբայով